De maatregelCurateleis bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiƫle, als andere persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen.
De positie van de curator lijkt veel op die van ouder(s) of voogd(en). De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele is gesteld). Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven, zowel op financieel als persoonlijk vlak. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Er zijn wettelijk drie gronden voor ondercuratelestelling: