HartelijkWelkomop de website van Dassen bewindvoering
wij richten ons binnen de regio Limburg op mensen die om medische of psychosociale redenen zelf niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen of die vanwege schuldenproblematiek tijdelijk een beschermingsbewindvoerder dan wel een inkomensbeheerder nodig hebben.
Wij richten ons op mensen die het moeilijk vinden hun financiën op orde te krijgen en/of te houden. Heeft u het gevoel dat u geen grip heeft op uw financiën? Bent u het overzicht kwijt? Weet u niet waar uw geld blijft? Bent u vaak te laat met betalen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen uw financiën weer op orde te brengen. Onze hulp kan variëren van een steuntje in de rug (budgetcoaching) tot het overnemen van uw financiële huishouding (bewindvoering of inkomensbeheer).
Uiteraard bepalen we altijd samen met u bij welke hulp u het meest gebaat bent, zodat financiële rust ontstaat.

Wat kan Dassen Bewindvoering u bieden? Dassen Bewindvoering is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56426402

Telefoon: 046-3020101
Email: info@dassenbewindvoering.nl.